Home

SPECIALIST IN ARBEIDSRECHT EN SOCIAAL VERZEKERINGSRECHT

Stefan is actief in het arbeidsrecht sinds 2006, na afronding van zijn studie Rechten aan de Universiteit Maastricht. Sinds die tijd adviseert Stefan organisaties en particulieren op allerhande terreinen van het arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht, waaronder individuele ontslagzaken, reorganisaties, arbeidsconflicten, verzuimproblematiek en kwesties rondom arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Stefan procedeert daar waar de situatie dat vraagt, maar Stefan kan ook optreden als mediator.

Het arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen is een  boeiend werkgebied, waar steevast maatwerk en gevoel bij komt kijken. Stefan is in staat om u snel van een vakkundig en creatief advies te voorzien. Er wordt gehecht aan een persoonlijk contact met de cliënt om maximaal inzicht te krijgen in de belangen. Op deze manier kan het maximale totaalresultaat voor de klant gerealiseerd worden. Er wordt een aantrekkelijk tarief geboden, waar vooraf heldere afspraken over kunnen worden gemaakt.

Stefan is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht.

RAAD EN DAAD IN IEDER VRAAGSTUK.

Individuele ontslagzaken
Ondernemingsraadkwesties
Arbeidsovereenkomsten
Reorganisaties
CAO
Loonvorderingen
Bemiddeling bij ontslagzaken & arbeidsconflicten
Concurrentiebeding
Re-integratie
Procederen
Sociaal verzekeringsrecht
Outplacement en werving & selectie
Verzuimproblematiek
Wet verbetering poortwachter